Sbor byl  vedený po dlouhých 25 let pastorem Michalem Ondruchem s pomocí jeho báječné ženy Evy. V roce 2022 se rozhodl pro dráhu učitele Bible s vizí založením Biblické on-line školy, což se také podařilo. Dál zůstává jedním ze zodpovědných za vedení sboru a je velikým požehnáním používáním svého daru učitele Písma i daru citlivého překladu z anglického jazyka jak ústí tak písemnou formou. 

Jsme si vědomi, že hlavou církve je sám JEŽÍŠ KRISTUS, vzkříšený a po pravici Boží posazený muž z Nazareta, který se narodil v Betlémě z panny, a svým zmrtvýchvstání byl potvrzen jako Syn Boží ( Římanům 1: 4) Jemu vše poddáváme, Jeho vyvyšujeme a po Jeho cestách kráčíme vší svou silou a celám srdcem. 

Církev Nová naděje Jeseník je sborem, který má své kořeny v působení misionářů z týmu ROFC na severní Moravě.  Vizí tohoto sboru je z naplňovat okres Jeseník poznáním Boha a Jeho Slova.

V roce 2008 se náš sbor připojil k Církvi Nová naděje, stejně jako sbory v  Jihlavě, Jeseníku, Mikulovicích, Olomouci, Opavě, Ostravě, Praze a Příboru. Jsme církví, která je vděčná za svoji minulost, které si velmi váží, jak na místní úrovni, tak celkově, církví, jejíž přítomností je živý vztah se Živým Bohem a církví, která věří, že Bůh ještě na této zemi neskončil se svoji prací k záchraně. 

Církev Nová naděje CZ byla založena svobodným rozhodnutím pastorů různých sborů. 

Sbor úzce spolupracuje mimo jiné se Spolkem Veronika.                                     ( více na www.spolek-veronika.cz)

V roce 2021 zkušebně a v roce 2022 už s plnou zodpovědností převzal sbor Tomáš Machálek... V roce 2022 se sbor byl nucen přestěhovat do nových prostor, které Pán slavně zaopatřil... od té doby se církev schází nejen každou neděli v Hnízdě Nové naděje... místa, kde se prolamujeme ze skořápky, jsme krmeni a učíme se pomalu létat... Kdo pamatuje prastarou chválu "Roztáhni křídla a leť, naplno roztáhni křídla a leť...," tak nějak tak to máme :- )