Církev Nová naděje Jeseník je sborem, který má své kořeny v působení misionářů z týmu ROFC na severní Moravě.  Vizí tohoto sboru je zakládat další sbory a naplňovat okres Jeseník poznáním Boha a Jeho Slova.

V roce 2008 se náš sbor připojil k Církvi Nová naděje, stejně jako sbory v Humpolci, Jihlavě, Jeseníku, Kroměříži, Mikulovicích, Olomouci, Opavě, Ostravě, Praze a Příboru. Jsme církví, která je vděčná za svoji minulost, které si velmi váží, jak na místní úrovni, tak celkově, církví, jejíž přítomností je živý vztah se Živým Bohem a církví, která věří, že Bůh ještě na této zemi neskončil se svoji prací k záchraně. 

Církev Nová naděje CZ byla založena svobodným rozhodnutím pastorů různých sborů.