Co potřebuješ nutně vědět...

19.11.2020

Co každý člověk potřebuje bezpodmínečně vědět ...:-) ... 4 jednoduché, ale životně důležité věci ...

1. dobrou zprávu ... 2. ne zas tak úplně dobrou  

 3. pak zase jednu skvělou ... 

4. a ta další už je jen o tom, jak se rozhodneš ...:-)  

Bůh Tě MILUJE! 

Ne kvůli tomu co děláš, jak se chováš... A už vůbec ne kvůli tvým příbuzným ... :-) miluje tě, protože on je LÁSKA ... miluje tě, protože tě zná ... ještě dřív, než jsi se narodil, tě znal ... zná každý tvůj nádech, sen, strach, naději ...  miluje tě jako miluje Otec svého syna, jako matka své dítě ... vším, co je, celým srdcem, celou svou bytostí ...

Jenže se něco pokazilo ...:-( 

Stalo se to už dávno, ale následky toho neseme všichni ... náš pra pra pra ( a ještě několik pra, asi tak 6.000let zpět ) se jeden náš pra.. jmenoval se Adam ... nechal podvést jedním super lhářem a obrátil se zády k Otci ( Stvořiteli nebe a země ) a vše, co mu Bůh, ten milující táta dal, tento Adam odevzdal do rukou zlapána - superlháře - podvodníka ... a tím se do našeho DNA dostala ta neodolatelná chuť dělat věci podle svého, svévolnost a pýcha ... nenávist a zlost ...  nedůvěra ... a s tím i strach ... Strach z Boha, který je LÁSKA ... Provinění z dělání toho, co není správné každého z nás oddělilo od Boha ... říká se tomu HŘÍCH ... 

Bůh se to rozhodl opravit ...

Bůh se v žádném případě nechtěl vzdat lidí ... proto poslal na svět svého jednorozenného Syna ... narodil se zrovna na vánoce ...:-) Dostal jméno Ježíš ... a o pár let později byl - tak jak o Něm bylo prorokováno o stovky let dříve ukřižován římskými vojáky na "žádost" jeruzalemských velekněží ... A po třech dnech - tak, jak o Něm bylo prorokováno o stovky let dříve - vstal z mrtvých ... :-)  Kvůli tobě a kvůli mě nesl náš trest, abychom ho my nést nemuseli ...! ...Jak o Něm ostatně také bylo prorokováno o stovky let dříve ...:-) 

A teď je to jen na tobě ...

... jak se rozhodneš ... přijmeš ten dar, který Ti Bůh Otec v Kristu dal? Ježíš zemřel na kříži, aby jsi ty nemusel ... On se stal tím viným, aby jsi se ty mohl stát ospravedlněným ... schopným stát před Bohem, který je LÁSKA bez viny, znovu slyšet Jeho hlas a žít s Ním ve vztahu, protože jsi uvěřil tomu, že Ježíš Kristus je živý... Bible říká, že každý, kdo ve svém srdci uvěří, že Ježíš je Syn Boží a že vstal z mrtvých, a toto vyzná svými ústy, bude spasen... 

PRO VÍCE ODPOVĚDÍ NA OTÁZKY... 

https://www.proc-krestanstvi.cz/