O nás

     Církev Nová naděje sbor Jeseník  je sborem, který má své kořeny v  působení misionářů z týmu ROFC  na severní Moravě v roce 1991, kdy se na evangelizačních setkáních obrátilo k Bohu velké množství lidí. Na oblast Jesenicka byla vylita Boží moc a touha lidí, kteří se osobně setkali s Bohem, po dalších setkáních, vyústila do založení sboru. Od roku 1996 je pastorován Michalem a  Evou Ondruchovými.

Vize jesenického sboru
„Zakládat další sbory a naplnit naši oblast poznáním Boha a Jeho Slova"

     Jsme zaměřeni na nalezení Bohem daného otenciálu každého z nás, abychom jako část Kristova Těla byli plně funkční a mohli naplňovat vizi našeho sboru. Věnujeme se také pořádání kulturně-společenských a vzdělávacích akcí zaměřených na vytváření příležitostí k setkání, jak jednotlivce, tak široké veřejnosti s Bohem, který bez podmínek miluje každého člověka a má smysl / plán pro život každého z nás.

Přijďte se přesvědčit na některé z našich setkání. viz Pravidelné aktivity

 

Církev Nová naděje v ČR, Evropě a ve světě   

     Tento sbor patří k Církvi Nová naděje vedené biskupem Jerry Lillardem. Tato církev má sbory v Humpolci, Jihlavě, Jeseníku, Kroměříži, Mikulovicích, Olomouci, Opavě, Ostravě, Praze a Příboru. Církev Nová naděje (dále jen CNN) byla založena svobodným rozhodnutím pastorů různých sborů a v roce 2009 byla zaregistrována u Ministerstva kultury. Je nezávislá ve vedení, financování a vizi. Je také součástí České evangelikální aliance.

CNN je součástí sítě regionálních církví v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku, které jsou napojené na Church of God.

CNN je součástí Church of God, založené v roce 1886 v Clevelandu, Tennessee (USA), která je světovou denominací a její členové tvoří 10% populace (víc než 7 milionů).