Pravidelné služby

Město Místo Čas

Jeseník (neděle)
 

Tovární ul. 1332/1a
naproti Okresnímu archívu

9:30   – modlitby před službou
10:00 – hlavní služba
(souběžně dětská služba)

Mikulovice (neděle) Komunitní centrum Mikulovice 10:00 – hlavní služba
(souběžně dětská služba)