Modleme se ... bez přestání!

 

„Pamatuj na mě, můj Bože, k mému dobru, na všechno, co jsem učinil pro tento lid.“                                                                          Nehemiáš 5:19

 

            Nehemiáš 13:14; 22; 29; 31 – toto jsou další místa, kde Nehemiáš opakuje stejnou modlitbu, jejímž základem je prosté: Pamatuj na mě, můj Bože. Víte, někdo by si mohl říci: ten Nehemiáš je ale sobecký, místo aby se přimlouval za ostatní, tak ve svých modlitbách myslí na sebe. Když bychom pročetli celou knihu Nehemiáše, tak uvidíme, že myslel na lidi, že dělal Boží dílo a přinesl jak přirozenou obnovu (postavení zdí Jeruzaléma), tak i duchovní. Takže nebudeme teď soudit Nehemiáše za sobeckost, ale podíváme se na to, co se můžeme od něj ohledně modliteb naučit.

            „Pamatuje na mě, můj Bože, k mému dobru.“ Samozřejmě Nehemiáš nežil v době Nové Smlouvy v době, v níž žijeme my, ale Starý Zákon je zaznamenán pro naše poučení, takže se poučit můžeme.

            Nehemiáš toho pro Izraelský národ udělal hodně. Dovolil Bohu, aby si ho použil pro obnovení zdí Jeruzaléma, pro duchovní obnovu národa, který byl zpustošený. Ze svého majetku zaopatřoval dělníky na zdi, pro Boží dílo opustil velmi vysoké postavení na královském dvoře. A pak ho slyšíme, jak se modlí modlitbu, kterou máme zaznamenanou v našem úvodním Písmu.

            Věřím, že i když máme podmaňovat své tělo, že i když máme zapřít sami sebe, že i když máme v lásce pokládat ostatní za přednější, než jsme my sami, tak není nic hříšného žádat o naplnění svých potřeb. Není nic špatného, předložit Bohu náš život a naše potřeby.

            Když se sedm synů Skévy snažilo vyhnat démona tím, že ho zaklínali Ježíšem, o kterém káže Pavel, tak démon jim odpověděl: „Ježíše znám a o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?“ Víte, byl to Bůh, kdo učinil Pavlovo jméno známým. Byl to Bůh, který pamatoval na Pavla a jeho jméno a tím ho „pozvedl.“ A podobný princip vidíme u Nehemiáše. Když se odevzdáme Bohu a Jeho dílu, tak On sám nás pozvedne, On nás zaopatří a postará se – a není to nic špatného, není na tom nic hříšného, na té Jeho milosti a zaopatření.

            Modleme se tedy v přímluvě za ostatní, ale nezapomínejme Bohu předkládat i své potřeby a svůj život – není na tom nic špatného, a Bůh ve své lásce a milosti nás rád uslyší.

              pastor Michal